Regulamin serwisu www.irkom.eu

Usługodawca Usługi:

Ireneusz Mroźnik IRKOM

Ireneusz Mroźnik IRKOM zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.irkom.eu

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.irkom.eu.

Ochrona danych osobowych

W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez www.irkom.eu w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji.

www.irkom.eu oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji www.irkom.eu gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną www.irkom.eu , usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.irkom.eu.

Charakter prawny dokumentu
 • Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.irkom.eu.
Zakres zbieranych danych
 • Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z www.irkom.eu za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje www.irkom.eu swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
Sposób wykorzystywania danych
 • Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.irkom.eu w sieci internet.
 • Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, www.irkom.eu może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.
Ograniczenie odpowiedzialności
 • Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zagadnień formalnych i prawnych. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Zarówno autorzy, www.irkom.eu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 • Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
 • www.irkom.eu nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.
Własność intelektualna
 • Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
 • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, www.irkom.eu udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).