Kontakt

Ireneusz Mroźnik IRKOM
ul. Jana III Sobieskiego 190
32-048 Jerzmanowice

Irek: +48 606 114 890
email: biuro@irkom.eu

Wypełniając formularz kontaktowy i naciskając przycisk „wyślij”:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez "FHUP IRKOM” jako Administratora Danych Osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres: biuro@irkom.eul

przyjmujesz do wiadomości, że:

  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji,
  • na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres: ul. Jana III Sobieskiego 190, 32-048 Jerzmanowice